محمودی پرسید 2 سال قبل
سلام وقت شما بخیر یک سوال مربط به شغلم ثبت احوال ؟درخصوص اثبات زوجیت زمانی که زوج فوت نمودهزوجه خواهان می باشد یا خوانده : وراث متوفی می باشد یا دفتر ثبت اسناد شهرستان
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام خواندگان وراث زوج متوفی می باشند