d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aگلناری پرسید 1 سال قبل
سلام بنده در یکی از روستاهای اطراف تهران با فرزندان سکونت دارم و دامداری می نماییم و تنها راه ارتباطی با روستا و شهرستان قم یک راه هست و از قدیم الایام از این راه جهت رفت و آمد استفاده می نمودیم تا اینکه اراضی آن منطقه به شخصی واگذار شد که ایشان هم با شخم زدن این راه مسیر را مسدود کرده است الان ما چه کاری می توانیم بکنیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام با توجه به توضیحات شما محرز است که شما حق ارتفاق داشته اید و چون اقدامات این شخص باعث از دست رفتن این حق شده است باید در ابتدا دعوای اثبات حق ارتفاق را مطرح نموده و درخواست رفع ممانعت از حق عبور و مرور را از دادگاه صالح بخواهید که موضوع به کارشناسی ارجاع می شود در صورت تائید ادعای شما از طرف کارشناس رای به نفع شما صادر می گردد.

فهرست