d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aقاسم پرسید 1 سال قبل
رأی داور در مهلت داوری صادر شده است. داور برای ابلاغ رأی خود، فقط نام محکومٌ علیه را به عنوان خوانده ابلاغ درج کرده و رای را به محکومٌ‌له ابلاغ نکرده است. رای داور بعداً خارج از مهلت به طریقی غیر از طریق مندرج در موافقت‌نامه داوری و قانون به اطلاع محکومٌ‌له می‌رسد. آیا محکومٌ‌علیه می‌تواند به استناد این جهت درخواست ابطال رای داور را به عمل آورد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام.عدم ابلاغ رأیبه محکوم له ارتباطی به محکوم علیه پیدا نمی کند و حقی از حقوق محکوم علیه را تضییع نمی کند. بنابراین محکوم علیه نمی تواند از این جهت ابطال رأی داور را بخواهد و اعتراض به رأی داور ره به جهات دیگری مستند کند. برای توضیحات بیشتر و مشورت با وکلای متخصص بخش داوری ما، با ما تماس بگیرید.

فهرست