ایزدی پرسید 2 سال قبل
سلام. اگر در شورای حل اختلاف گزارش اصلاحی جهت پرداخت نفقه صادر شده باشد در صورتی که دعوای تمکین از طرف زوج در دادگاه طرح شده باشد ولی شورا زوج را ملزم به پرداخت نفقه به زوجه تا یکسال نماید آیا می توان با توجه به اینکه زوجه تمیکن ندارد گزارش اصلاحی را بعد از قطعی شدن دادنامه تمیکن کان لم یکن نمود؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

باسلام. با توجه به اینکه گزارش اصلاحی سازش نامه تلقی می گردد لذا هیچ حکم قضایی نمی تواند مفاد آن را ملغی نماید.