منفرد پرسید 2 ماه قبل
سلام

آیا ابطال پروانه ساختمانی در صلاحیت شورای شهر می باشد ؟

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

خیر ابطال پروانه ساختمانی در صلاحیت مرجع قضایی می باشد

فهرست