واثقی پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام. من طبق وکالتنامه ای که همسرم به من داده اقدام به طلاق توافقی کردم و رای را هم گرفتم و صیغه طلاق هم جاری شده الان همسرم اعتراض کرده و ادعا کرده وکالت در حال عصبانیت و برای جلب رضایت من داده شده و طلاق صادره رجعی بوده و همسرم اعتراض نموده که تجدیدنظر خواهی ایشان پذیرفته شده و به شعبه بدوی ارجاع شده آیا این اقدام دادگاه تجدید نظر صحیح می باشد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

طبق اصل صحت فرض بر این است که وکالت صحیح بوده و خلاف آن اولا محتاج دلیل است ثانیا باید حکم ابطال وکالت نامه صادر شود تا بر مبنای آن طلاق نیز باطل اعلام گردد.

فهرست