واثقی پرسید 2 سال قبل
سلام. من طبق وکالتنامه ای که همسرم به من داده اقدام به طلاق توافقی کردم و رای را هم گرفتم و صیغه طلاق هم جاری شده الان همسرم اعتراض کرده و ادعا کرده وکالت در حال عصبانیت و برای جلب رضایت من داده شده و طلاق صادره رجعی بوده و همسرم اعتراض نموده که تجدیدنظر خواهی ایشان پذیرفته شده و به شعبه بدوی ارجاع شده آیا این اقدام دادگاه تجدید نظر صحیح می باشد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

طبق اصل صحت فرض بر این است که وکالت صحیح بوده و خلاف آن اولا محتاج دلیل است ثانیا باید حکم ابطال وکالت نامه صادر شود تا بر مبنای آن طلاق نیز باطل اعلام گردد.