d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبهاری پرسید 1 سال قبل
سلام. آقایی چند ماه پیش ماشینی را به نام من صلح کرد اما قبل از من به خانمش وکالت داده بود بابت این ماشین ایشان به تازگی با وکالتنامه اقدام به انتقال ماشین به نام خودش کرده است آیا من می توانم اقدامی بکنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. باید دید موضوع وکالت چه بوده و با توجه به اینکه وکالت به معنی اختیار انجام عملی می باشد و موکل خود می تواند همان عمل را انجام دهد که در این صورت وکالت منتفی می گردد لذا در چنین حالتی می توانید ابطال وکالتنامه و ابطال سند انتقال را مطرح نمائید البته جهت راهنمایی دقیق نیاز به بررسی وکالتنامه و صلح نامه شما می باشد.

فهرست