d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aملکیان پرسید 1 سال قبل
سلام. برادرم چند سال پیش یک وکالتی به من داد تا ملک او را بفروشم و در آن وکالت کلیه اختیارات درج شده بود بنده ملک را به همسرم منتقل کردم و ثمن آن را نیز به برادرم پرداخت کردم الان برادرم رفته دادخواست ابطال معامله را به جهت عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل مطرح کرده می خواستم بدانم آیا دعوای ایشان به نتیجه می رسد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. طبق ماده 677 قانون مدنی وکیل باید رعایت غبطه و مصلحت موکل را نماید اما در صورتی که در وکالتنامه درج شده باشد وکیل می تواند به صلاحدید خود مورد وکالت را به هر شخص و هر قیمتی بفروشد و شما به قیمتی عادلانه آن را به همسر خود منتقل نموده و ایشان نیز مبلغ را دریافت نموده و اعتراضی نکرده نمی تواند معامله را به جهت خیار غبن فسخ یا ابطال نماید.

فهرست