d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aرفیعی پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده ماشینی را خریداری کردم و تمامی ثمن آن را نیز پرداخت نمودم و سند آن را نیز به نام خود منتقل کردم. اخیرا کاشف به عمل آمد که اتومبیل سرقتی است که دادسرا اتومبیل را توقیف و تحویل مالک اصلی داد. الان من چه کار می توانم بکنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. شما باید دادخواست ابطال معامله را به جهت تلف مبیع و استرداد ثمن معامله را به دادگاه عمومی حقوقی ارائه دهید.

فهرست