مهدوی پرسید 2 سال قبل
سلام. پدر بنده یک زمین کشاورزی داشته که پس از فوت ایشان به ورثه رسیده است. من که یکی از ورثه هستم سهم خود را فروختم اما مشخص نکردم چند متر زمین و در کجا به ایشان فروختم ایشان رفته دادگاه و تقاضای تقسیم زمین و معین نمودن حدود آن را نموده آیا می توانم معامله را باطل کنم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

باسلام. برای راهنمایی نیاز به بررسی مدارک است اما چنانچه موضوع معامله مجهول باشد از موارد ابطال معامله می باشد.