سالاروند پرسید 2 سال قبل
سلام و عرض ادب پس از ابطال مصوبه شورای شهر که در روزنامه رسمی هم منتشر شد یک مصوبه مشابه همان مصوبه در شورای شهر ما که مغایر مفاد رای ابطالی هیات عمومی است، تصویب شده آیا این مصوبه هم باطل میشود؟ اگر شهرداری به این مصوبه عمل کرد می توان برای ابطال آن اقدام کرد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

در صورت ابطال مصوبه برخی از شوراها از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و متعاقبا انتشار آن در روزنامه رسمی، مصوبات مشابه شورای اسلامی سایر شهرها که قبل یا پس از انتشار رای هیات عمومی تصویب شده اند در صورت مغایر بودن با رای ابطالی هیات عمومی، خود بخود باطل نمی گردند و باید بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به درخواست رییس دیوان خارج از نوبت جهت ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شوند.