d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aهلالی پرسید 6 ماه قبل
با سلام . براساس ماده 122آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراءمیبایست به محض انتشار آگهی مزایده در سایت، نسخه ای از آگهی مزایده صرفاً جهت اطلاع به متعهد و متعهدله ابلاغ شود. و ازطرفی طبق ماده 138 عدم ابلاغ آگهی به متعهد و متعهدله جزو موارد تجدید مزایده نیست . حال اگر قسمت آخر ماده 122 وابلاغ به متعهد صورت نگیرد ، آیا پس از برگزای مزایده ، امکان درخواست ابطال مزایده است یا نه ؟ ودر صورت مثبت بودن جواب ، مستندا\” به چه ماده ای؟ با تشکر
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 6 ماه قبل

سلام خیر

فهرست