هلالی پرسید 12 ماه قبل
با سلام . براساس ماده 122آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراءمیبایست به محض انتشار آگهی مزایده در سایت، نسخه ای از آگهی مزایده صرفاً جهت اطلاع به متعهد و متعهدله ابلاغ شود. و ازطرفی طبق ماده 138 عدم ابلاغ آگهی به متعهد و متعهدله جزو موارد تجدید مزایده نیست . حال اگر قسمت آخر ماده 122 وابلاغ به متعهد صورت نگیرد ، آیا پس از برگزای مزایده ، امکان درخواست ابطال مزایده است یا نه ؟ ودر صورت مثبت بودن جواب ، مستندا\" به چه ماده ای؟ با تشکر
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام خیر