d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aهادوی پرسید 1 سال قبل
اینجانب

اقدام به ساخت ملکی در منطقه ۱۰

بصورت مشارکت نمودم

بصورت ۴ طبقه دو واحدی و یک طبقه در زیر زمین

مجموعا ۵ طبقه و ۸ واحد

که بعدا زیر زمین را نیز مسکونی نمودم

چون احداث بنا در زیر زمین خلاف شهرداری بود

در بیعنامه با خریداران

شرط کردم‌که ادعایی نسبت به زیر زمین نداشته باشند

در پایان ساختمان سند را به نام ۵ نفر از ۸ نفر خریدار انتقال دادم و ایشان اقرار نامه محضری به اینجانب دادند که ادعایی نسبت به زیر زمین ندارن

تعداد ۵ عدد اقرار نامه موجود است

و با این ۵ نفر هیچ مشکل و موضوعی تاکنون پیش نیامده و ساختمان دارای پایان کار کلی و نامحدود ‌ونیز تک تک آپارتمان‌ها دارای پایان کار آپارتمانی میباشندو تا کنون چندین بار معامله و انتقال داده شده اند

سه نفر از ۸ نفر علی رقم تعهدی که در مبایعه نامه داده بودند نسبت به زیر زمین مدعی شدند

و شکایت تصرف عدوانی علیه اینجانب مطرح کردند

ضمنا حدود نصف ثمن معامله را پرداخت و بیش از ۲۰ سال است که متصرف و ساکن هستند

دادخواست ایشان علیه اینجانب مبنی بر الزام به تنظیم سند به دلیل انکه بنده سابقه مالکیت نسبت به این ملک هرگز نداشته ام رد شده است

بنده از مالک اولیه ۴ دانگ وکالت بلاعزل داشتم که به استناد همان وکالتنامه اقدام به فروش کردم

این سه نفر اکنون مدت بیش از ۲۰ سال هست که با پرداخت نصف پول اپارتمان از تمام منافع آن استفاده میکنند و و اینجانب بشدت مستأصل و متضررم

با توجه به تعهدی که در مبایعه نامه داشته اند

(مبنی بر عدم ادعا نسبت به زیر زمین ) و به آن عمل نکردند و به همین بهانه مدت بیش از ۲۰ سال هست که از پرداخت بدهیشان به اینجانب استنکاف میورزند

ایا میتوانم با توجه به عدله ی موجود تقاضای ابطال مبایعه نامه را داشته باشم ؟

قبلا از اساتید محترم که مسدع وقت شریفشان شده ام کمال تشکر و امتنان را دارم .

با عرض ارادت و تشکر

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام خیر نمیتوانید مبایعه ها را ابطال نمایید

لیکن میتوانید بابت ثمن باقیمانده اقامه دعوا

و نسبت به دعوای رفع تصرف عدوانی دفاع کنید

فهرست