توسلی پرسید 2 سال قبل
سلام بنده در قالب قرارداد مضاربه برای اخذ تسهیلات به بانک مراجعه کردم و قرارداد منعقد شد اما حداقل و حداکثر سود بانک و عامل در قرارداد مشخص نشده آیا به صرف عدم تعیین حداقل و حداکثر سود قرارداد را می شود باطل کرد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله قابل ابطال است اما چون این امر مستلزم رسیدگی دقیق و تخصصی است در بسیاری موارد اقتضا دارد نظر کارشناس رسمی دادگستری در شعبه مربوطه اخذ گردد.