توسلی پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام بنده در قالب قرارداد مضاربه برای اخذ تسهیلات به بانک مراجعه کردم و قرارداد منعقد شد اما حداقل و حداکثر سود بانک و عامل در قرارداد مشخص نشده آیا به صرف عدم تعیین حداقل و حداکثر سود قرارداد را می شود باطل کرد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

بله قابل ابطال است اما چون این امر مستلزم رسیدگی دقیق و تخصصی است در بسیاری موارد اقتضا دارد نظر کارشناس رسمی دادگستری در شعبه مربوطه اخذ گردد.

فهرست