d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aخاضعی پرسید 1 سال قبل
سلام بنده با بانک قرارداد مشارکت مدنی دارم متاسفانه دروه بهره برداری مشارکت مدنی اعلام نشده است آیا می توانم قرارداد را ابطال کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله عدم اعلام دوره بهره برداری مشارکت مدنی از موارد ابطال قرارداد مشارکت مدنی می باشد

فهرست