d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصدیق پرسید 1 سال قبل
عرض سلام و خسته نباشید؛ من منزلی را به همسرم بخشیدم در یک عقد هبه، آیا میتوانم این خانه را پس بگیرم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام؛ اگر عین ملک موجود است، میتوانید از هبه رجوع نمایید.

فهرست