مراد بیگی پرسید 2 سال قبل
سلام: آیا برای مسدود کردن حقوق ضامن در پرونده تسهیلات بانکی به حکم قضایی نیاز است؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله بدون دستور قضایی این امر امکان ندارد برای این امر بانکها به استناد قرارداد بانکی می توانند درخواست تامین و توقیف خواسته از اموال ضامن و وام گیرنده را داشته باشند سپس با صدور حکم دادگاه اموال توقیف می شود.