یاسر پرسیده شده در 3 روز پیش
دادگاه حکم قطعی برابطال سند و فک رهن صادر نموده است و راهن از حضور در دفترخانه و امضاء آن خودداری نموده است آیا حضور دادستان در دفترخانه برای امضای سند نیاز می باشد ؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 روز پیش

خیر

فهرست