d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aرهگذر پرسید 1 سال قبل
سلام من ملکی را طی صلح نامه از شخصی خریداری کردم اما متوجه شدم ملک بابت مهریه ایشان توقیف بوده و فروشنده هم مبلغ ثمن را به من مسترد نمی کند چه اقدامی می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام با توجه به اینکه هرگونه معامله در خصوص اموال بازداشتی باطل می باشد لذا شما باید دعوای ابطال معامله و مطالبه ثمن پرداختی را علیه ایشان مطرح نمایید.

فهرست