رهگذر پرسید 2 ماه قبل
سلام من ملکی را طی صلح نامه از شخصی خریداری کردم اما متوجه شدم ملک بابت مهریه ایشان توقیف بوده و فروشنده هم مبلغ ثمن را به من مسترد نمی کند چه اقدامی می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

با سلام با توجه به اینکه هرگونه معامله در خصوص اموال بازداشتی باطل می باشد لذا شما باید دعوای ابطال معامله و مطالبه ثمن پرداختی را علیه ایشان مطرح نمایید.

فهرست