انصاری پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده طبق مبایعه نامه ملکی را خریداری کردم و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را دادم. رای هم صادر شد و به اجرا گذاشته شد. اجرای احکام به دفترخانه نامه زده اما دفترخانه جواب داده به علت استعلام انجام شده زمین در تملک اراضی شهر است و امکان صدور سند نیست. من چه اقدامی می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. اجرای احکام باید از قاضی شعبه بدوی کسب تکلیف نماید و عملا رای بلا اجرا خواهد ماند و شما باید دادخواست ابطال سند زمین شهری را مطرح نمائید.