آقاجانی پرسید 2 سال قبل
بنده ملک خود را به دلیل بدهی همسر خود در رهن شخصی قرار دادم و ایشان اقدام به انتقال ملک به شخص دیگری طی وکالتنامه رسمی نموده و ایشان هم به شخص دیگری منتقل نموده است آیا می توانم وکالتنامه و اسناد انتقالی را باطل کنم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

با توجه به اینکه شما به ایشان وکالتنامه داده اید و ایشان اختیار انتقال را داشته اند و اختلاف فی مابین شما تاثیری بر حقوق شخص ثالث ندارد و نمی توان اسناد آنها را باطل کرد ، در خصوص ابطال سند به نتیجه ای نمی رسید.