داوودی پرسیده شده در 3 ماه پیش
سلام. اینجانب با شریکم در کارخانه به مشکل بر خوردیم و با ریش سفیدی رئیس اتحادیه خودمان ، صورت جلسه ای نوشتیم و جهت حل اختلاف رئیس اتحادیه را به عنوان داور مرضی الطرفین در صورت جلسه تعیین کردیم. در جلسات داوری ، شریکم مدعی شد که من اسناد را دستکاری و جعل کرده ام. در صورتیکه بخاطر اداره دارایی ، ما دو دفتر داشتیم و در دفتر دوم جهت پرداخت مالیات کمتر ، اعداد و ارقام را با هماهنگی مدیر مالی و اطلاع شریکم دستکاری می کردیم و دفتر اول نیز دست شریکم هست و پس نمی دهد، داور موضوع را به کارشناس جعل ارجاع داد و ایشان گفتند که دفاتر با مستندات تطابق ندارد و دستکاری و جعل شده است و اکنون با همین نظریه کارشناسی ، اینجانب به پرداخت مبلغ 8 میلیارد تومان به شریکم با کلیه خسارت ها محکوم شده ام. می خواهم رای داور را باطل کنم لطفا راهنمایی کنید و یک وقت مشاوره حضوری به من بدهید.
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

سلام. داور در حین رسیدگی می تواند موضوع را به کارشناس مربوطه در رشته های حسابرسی و یا خط و امضاء ارجاع دهد و سپس رای داوری صادر کند. لیکن اگر ادعای جعل همراه با تعیین جاعل باشد ، چون موضوع قابلیت ارجاع به داوری ندارد و در صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه های کیفری هست می بایست از داوری امتناع و یا حداقل در این قسمت از صدور رای داوری استنکاف نماید و اگر رای داوری صادر کرده باشد می توانید ابطال آن را از دادگاه بخواهید.

فهرست