امیریان پرسید 2 سال قبل
سلام. پس از فوت پدر بنده تقسیم نامه عادی بین خواهران و برادرم تنظیم کردیم و طی آن برادرم متعهد شد که سهم الارث ما را تحویل دهد اما ایشان همچنان در املاک مزبور تصرف داشته و از تحویل آن امتناع نموده است. دادخواست خلع ید دادیم که برادرم در دادگاه ادعا کرد تقسیم ماترک باید پس از پرداخت دیون متوفی و هزینه های کفن و دفن صورت می گرفت و هنوز گواهی اعصار وراثت نیز صادر نشده و ادعا نمود هزینه هایی را انجام داده که باید پرداخت شود در جلسه دادرسی که تشکیل شد من و برادرم توافق کردیم اختلاف به داوری شخصی که مورد قبول هر دو ما بود ارجاع شود و دادگاه تقاضای ما را قبول کرد. نبست به مابقی خواهانها هم وقت رسیدگی تعیین شد. داور نظریه خود را نسبت به ما دو نفر صادر کرد و رای داد که پس از کسر هزینه های کفن و دفن و دیون ، مابقی ترکه بین وراث تقسیم شود. بنده نسبت به رای داور اعتراض کردم و خواهر دیگرم هم اعلام کرد چون در تعیین داور و جلسه داوری شرکت نداشته داوری را قبول ندارد. همچنین لازم به ذکر است که از زمان ارجاع امر به داوری تا صدور رای بیش از 3 ماه طول کشید. سوالم این است آیا اعتراض من پذیرفته می شود؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

باسلام. در ابتدا لازم به ذکر می باشد جهت راهنمایی دقیق تر نیازمند بررسی اسناد و مدارک شما می باشد اما با توجه به توضیحاتی که دادید رای داور از چند جهت قابل ابطال می باشد اولین ایراد مدت صدور رای داور است که بیش از 3 ماه بوده است. دومین ایراد این است که موضوع خواسته شما خلع ید بوده در حالی که داور رای بر نحوه تقسیم ماترک صادر نموده است و همچنین این دعوای قابل تجزیه نمی باشد که نسبت به خواسته یکی از خواهانها در دادگاه رسیدگی شود و نسبت به شما دو نفر در داوری رسیدگی شود لذا رای داور قابل ابطال می باشد.