d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aساعتی پرسید 1 سال قبل
سلام . ما قراردادی داشتیم که در آن برای حل اختلاف داور تعیین نمودیم شریک من به داوری مراجعه نموده و داور بدون اطلاع این موضوع به بنده و ابلاغ به من جهت ارائه دفاعیات رای به نفع ایشان صادر نموده است الان من چه کاری می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

داور ملزم است که جلسه ای تشکیل دهد و به طرفین ابلاغ نماید مدارک و اظهارات خود را در آن جلسه ارائه نماید در مورد شما با توجه به اینکه به شما ابلاغ نگردیده و رای به صورت یک طرفه صادر شده از موجبات ابطال رای داوری می باشد. بنابراین شما می توانید بیست روز پس از ابلاغ رای داور نسبت به ارائه دادخواست ابطال رای داور اقدام نمایئد.

فهرست