ساعتی پرسید 2 سال قبل
سلام . ما قراردادی داشتیم که در آن برای حل اختلاف داور تعیین نمودیم شریک من به داوری مراجعه نموده و داور بدون اطلاع این موضوع به بنده و ابلاغ به من جهت ارائه دفاعیات رای به نفع ایشان صادر نموده است الان من چه کاری می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

داور ملزم است که جلسه ای تشکیل دهد و به طرفین ابلاغ نماید مدارک و اظهارات خود را در آن جلسه ارائه نماید در مورد شما با توجه به اینکه به شما ابلاغ نگردیده و رای به صورت یک طرفه صادر شده از موجبات ابطال رای داوری می باشد. بنابراین شما می توانید بیست روز پس از ابلاغ رای داور نسبت به ارائه دادخواست ابطال رای داور اقدام نمایئد.