ساعتی پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام . ما قراردادی داشتیم که در آن برای حل اختلاف داور تعیین نمودیم شریک من به داوری مراجعه نموده و داور بدون اطلاع این موضوع به بنده و ابلاغ به من جهت ارائه دفاعیات رای به نفع ایشان صادر نموده است الان من چه کاری می توانم انجام دهم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

داور ملزم است که جلسه ای تشکیل دهد و به طرفین ابلاغ نماید مدارک و اظهارات خود را در آن جلسه ارائه نماید در مورد شما با توجه به اینکه به شما ابلاغ نگردیده و رای به صورت یک طرفه صادر شده از موجبات ابطال رای داوری می باشد. بنابراین شما می توانید بیست روز پس از ابلاغ رای داور نسبت به ارائه دادخواست ابطال رای داور اقدام نمایئد.

فهرست