مجیدی پرسید 2 سال قبل
سلام بنده از سال 89 ملکی را اجاره نمودم که آن شخص از آن تاریخ متواری گردید و تا امسال در آن ملک ساکن بودم حدود دو ماه پیش متوجه شدم ایشان وکالتی به شخصی داده و ایشان دادخواست دستور تخلیه داده است و شورای حل اختلاف بدون توجه به اینکه این شخص مالک نمی باشد دستور تخلیه را صادر نموده است الان من چه کاری می توانم بکنم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام. برای صدور دستور تخلیه می بایست تقاضا از طرف مالک یا موجر یا قائم مقام وی باشد لذا چنانچه متقاضی مالک نباشد و مدارکی که نشان دهد از ایشان خریداری کرده یا قائم مقام وی می باشد ارائه ننماید می توانید دادخواست ابطال دستور تخلیه را ارائه نمائید.