d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبهبودی پرسید 1 سال قبل
سلام. پدر بنده در سال 90 تقسیم نامه ای بین خود و من و برادرم تنطیم کردند و هر کدام به صورت 2 دانگ ، 2 دانگ ملک را تقسیم کردند در سال 92 پدرم و من سند 6 دانگ ملک را به نام برادرم که 2 دانگ را داشت انتقال دادیم. آیا با توجه به وجود و عدم ابطال تقسیم نامه فی مابین آیا امکان ابطال به میزان 2 دانگ برای پدرم وجود دارد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باتوجه به اینکه انتقال رسمی صورت گرفته تقسیم منتفی گردیده چون این اقدام آنها به معنی انحلال شرکت می باشد.

فهرست