بهبودی پرسید 2 سال قبل
سلام. پدر بنده در سال 90 تقسیم نامه ای بین خود و من و برادرم تنطیم کردند و هر کدام به صورت 2 دانگ ، 2 دانگ ملک را تقسیم کردند در سال 92 پدرم و من سند 6 دانگ ملک را به نام برادرم که 2 دانگ را داشت انتقال دادیم. آیا با توجه به وجود و عدم ابطال تقسیم نامه فی مابین آیا امکان ابطال به میزان 2 دانگ برای پدرم وجود دارد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

باتوجه به اینکه انتقال رسمی صورت گرفته تقسیم منتفی گردیده چون این اقدام آنها به معنی انحلال شرکت می باشد.