کشاورز پرسید 2 سال قبل
سلامببخشید حدود پانزده سال پیش پدرم شفاهی ملک را به بنده صلح کرد وگفتش تا زنده هستم از منافع ان استفاده میکنم بعد از بنده مال توهسش شش دانگ ملک واینده رسما انتقال میدم این حرف پدرم با دوشاهد قابل اثبات هسش بعدش سال ۹۵ که خواست منتقل کنه برادرام شهود برای انتقال سند بودند دراین زمان بود که برادرام با پدرم بحثشون شد باید به ما هم واگذار بشه خلاصه پدرم گفت یه برگه چیزی بنویس بعدا فسخش میکنم بهت برمیگردونم بعدش دفتریار دفترخونه که از چیزی باخبر نبود اومد اونطور نوشت که بخاطر مشکل ثبتی به بنده واگذار شده و.. این در حالی هسش مشکل ثبتی وجود نداشت تنها مشکل ثبتی این بود که اول شفاها به بنده واگذار شده بود حالا من مانده با ادعاهای برادرام که تعهد دادی و...یکی از برادرام یک برگه مبایعه نامه که دست نویس هست اورده که میگه مشکل ثبتی بخاطر این هسش که یکسال قبل انتقال رسمی به تو پدرمون به من داده وتعهدی که دادی بخاطر همین هسش که پدرم نمیتونست پیگیر کارهای اداری بشه اول به تو واگذار کرد بعدش تعهدی دادی که به من واگذار کنی حالا چطور میتونه این تعهد را باطل کنممواردی که برای دفاع دارمیک.دو شاهد اثبات صلح شفاهی پانزده سال پیشدو.معامله فضولی که پدرم اول شفاها به بندهومنتقل کرده بعدش دست نویس به برادرم واگدار کرده وبعدش اقرار از بنده گرفتهدجهت واگذاری ولی خب من با اقرار فکر کنم اجازه معامله دادم..سه.پدرم فوت کرده اگه اقرار بنده جنبه وکالت بلاعزل از پدرم داشته باشه باطل شدهچهارم :زمین ۴۰۰۰ متر هسش یکی از برادرام که اصلا جز برادرای اقرارنامه بالا نبوده ده سال پیش ساختمانی به میزان صدمتر ساخته وباپیگیری از طریق دادگاه رای برمیزان ۹۰ متر بصورت رای قطعی مبنی بر وجود صلح بین پدرم وایشان تنفیذ شده ودادگاه رای بر ابطال سند رسمی بنده به میزان نود متر را صادر کرده واجراییه جهت انتقال ۹۰ توسط ورثه توسط دادگاه صادر وانجام شده الان سند بنده باطل و بقیه ملک به نام ورثه هسش وبنده هیچ اقدامی نکردم که بگم مالک بقیه ملک هستم یا نه تا با وجود دلایل بالا بهترین راه را برای دفاع پیدا کنمایا راهی هست تعهد بالا را باطل کرد
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام پاسخ سوال شما بستگی به بررسی اسناد و مدارک شما دارد جهت‌ اخذ مشاوره حضوری با دفتر تماس بگیرید