صدری پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام میشه بفرمایید اگر برای کالا بیجک بین صادر نشده باشد و هیچگونه اقدام و پیگیری از سوی ما در خصوص آنها انجام نشده وکالا در گمرک مبدأ وجود نداشته باشد تعیین تکلیف به چه صورت است؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

در خصوص اظهارنامه های در جریان یا بلاتکلیف اظهار شده اگر کالا ارزیابی نشده باشد(کنترل سطح سه) یا بیجک بین صادر نشده باشد (کنترل سطح یک و دو) و هیچگونه اقدام و پیگیری از سوی شما به عنوان ذینفع در خصوص آنها انجام نشده و اساساً کالای موضوع اظهارنامه های موصوف نیز وارد آن گمرک نگردیده است با اعطای مهلت 20 روزه جهت تعیین تکلیف وضعیت اظهارنامه مربوطه با ارائه کتبی درخواست از سوی شما مبنی بر ابطال اظهارنامه یا در صورت عدم مراجعه صاحب اصلی کالا یا نماینده قانونی او ظرف مهلت تعیین شده، با بررسی همه جانبه معاذیر مطروحه در این خصوص و مشروط بر عدم وجود کالا در اماکن تحت نظر مراجع تحویل گیرنده وگمرک و اظهار صحیح کالا در شرح تجاری، تعرفه و ارزش کالا (با توجه به اظهارنامه و اسناد الصاقی) و عدم شمول تخلف یا قاچاق ، با رعایت سایر مقررات مربوطه نسبت به ابطال اظهارنامه اقدام می گردد و درصورت تکرار موضوع نیز مراتب را همراه با مشخصات صاحب کالا به دفتر صادرات اعلام می گردد تا اقدام لازم جهت هدایت اظهارنامه های بعدی به مسیر قرمز صورت پذیرد.

[yasr_visitor_votes size="medium"]
فهرست