شاه علی پرسید 2 سال قبل
سلام شرکتی ار بانک وام مضاربه گرفته و من به لحاظ دوستی با مدیرعامل شرکت ملک خود را در رهن بانک گذاشتم مدیر شرکت پس از اخذ وام هیچ قسطی پرداخت نکرده و متواری شده بانک نسبت به سند رهنی اجرائیه صادر کرده که اجرائیه به آدرسی یر از آدرس بنده در سند رهنی ابلاغ گردیده و پس از ارزیابی آگهی مزایده به آدرس من ابلاغ شد و در مزایده بانک ملک را خودش برداشته البته قیمت ارزیابی کمتر از اجرائیه بوده و بانک برای باقی طلب در صدد توقیف سایر اموال من بر آمده سوال من این است که آیا بانک می توانسته سود و جرائم را که ناشی از عدم اقدام بانک نسبت به صدور اجرائیه در مهلت مقرر و تحمیل سود و خسارات به بنده از من به عنوان راهن مطالبه کند؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام شما می توانید به عنوان راهن نسبت به اقدامات بانک شکایت مطرح نمایید و چنانچه بانک محاسبات خود را بر خلاف مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار انجام داده باشد باید اجرائیه و عملیات مزایده باطل گردد و عدم ابلاغ به آدرس شما مندرج در سند رهنی و عدم اقدام به موقع جهت صدور اجرائیه و طولانی شدن عملیات اجرایی از موجبات ابطال اجرائیه می باشد.