d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aهاشم پور پرسید 1 سال قبل
سلام بنده مبلغ دویست میلیون تومان از بانک وام گرفتم و 6 دانگ ملک خود را در رهن بانک قرار دادم اما هیچ مبلغی به من پرداخت نشد اما بانک از طریق اداره ثبت تقاضای صدور اجرائیه نموده به بانک مراجعه کردم میگه صدور اجرائیه سند رهنی من بابت یک فقره چک ضمانت بوده که وثیقه تسهیلات بوده است الان من میتونم اقدامی برای ابطال اجرائیه کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام بله شما می توانید ابطال اجرائیه و ابطال سند رهنی را از دادگاه بخواهید چنانچه پس از اراع به کارشناسی اظهارات شما اثبات گردد رای بر ابطال اجرائیه و ابطال سند رهنی صادر می گردد.

فهرست