d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسهامی پرسید 1 سال قبل
سلام. حدود 6 سال پیش شخصی چک من را از طریق اجرای ثبت اقدام کرد و خانه من را توقیف کرد اما از آن تاریخ هیچ گونه پیگیری ننموده الان من می توانم بروم و تقاضای رفع توقیف کنم؟ یا باید حتما مبلغ چک را پرداخت کنم تا رفع توقیف شود؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. طبق ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی در صورت صدور اجرائیه و عدم پیگیری محکوم له و گذشت 5 سال از تاریخ صدور اجرائیه ، آن اجرائیه ملغی می شود. اما در صورتی که مالی توقیف نموده باشد رفع توقیف تنها از طریق پرداخت محکوم به امکان پذیر می باشد.

فهرست