آیا پس از ابلاغ خاتمه پیمان(ماده48 ش.ع.پ) به منظور رسیدگی به اختلاف لزوما باید به داوری شورای عالی فنی رجوع کرد؟!دسته بندی: یک دسته بندی انتخاب کنیدآیا پس از ابلاغ خاتمه پیمان(ماده48 ش.ع.پ) به منظور رسیدگی به اختلاف لزوما باید به داوری شورای عالی فنی رجوع کرد؟!
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشرکت ساختمانی رادیه بتن پرسید 5 ماه قبل
آیا پس از ابلاغ خاتمه پیمان(ماده48 ش.ع.پ) به منظور رسیدگی به اختلاف لزوما باید به داوری شورای عالی فنی رجوع کرد؟!
[yasr_visitor_votes size="medium"]
فهرست