آیا نا متناسب بودن ارزش تعیینی کالا مانع از صادرات می شود؟دسته بندی: پرسش های دعاوی گمرکیآیا نا متناسب بودن ارزش تعیینی کالا مانع از صادرات می شود؟
شاهدلو پرسید 2 سال قبل
سلام ما قصد صادر کردن 40 تن خرما داریم اگر ارزش تعیینی آن از سوی گمرک، نامتناسب باشد این امر می تواند مانعی برای صادراتمان باشد؟ ادامه مراحل صادرات به چه شکل امکان پذیر خواهد بود؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست در این صورت گمرک می تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادر کردن کالای شما منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش کالا باشد.