شعاعی پرسیده شده در 2 روز پیش
باسلام

شخصی ملکی را مادام العمر وقف خود کرده است اکنون دستور مصادره اموال او صادر شده است آیا این ملک نیز توقیف می گردد ؟

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 20 ساعت پیش

خیر حکم استرداد نسبت به اموال اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می گردد و اموال موقوفه را شامل نمی گردد .

فهرست