آیا قرارداد مشارکت مدنی بانک را می توان به قرارداد فروش اقساطی تبدیل کرد؟دسته بندی: پرسش های دعاوی بانکیآیا قرارداد مشارکت مدنی بانک را می توان به قرارداد فروش اقساطی تبدیل کرد؟
اسدآبادی پرسیده شده در 5 ماه پیش
باسلام .ما یک ماهه با بانک کشاورزی قرارداد مشارکت مدنی منعقد کردیم آیا می توانم قرارداد را به قرارداد فروش اقساطی تبدیل کنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

بله پس از اتمام قرارداد و با درخواست مشتری می توان قرارداد را به قرارداد فروش اقساطی تبدیل نمود.

فهرست