آیا قرارداد مشارکت مدنی بانک را می توان به قرارداد فروش اقساطی تبدیل کرد؟دسته بندی: پرسش های دعاوی بانکیآیا قرارداد مشارکت مدنی بانک را می توان به قرارداد فروش اقساطی تبدیل کرد؟
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aاسدآبادی پرسید 1 سال قبل
باسلام .ما یک ماهه با بانک کشاورزی قرارداد مشارکت مدنی منعقد کردیم آیا می توانم قرارداد را به قرارداد فروش اقساطی تبدیل کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله پس از اتمام قرارداد و با درخواست مشتری می توان قرارداد را به قرارداد فروش اقساطی تبدیل نمود.

فهرست