آیا عملیات اجرایی بانک علیه تسهیلات گیرنده پس از تاریخ توقف را می توان باطل کرد؟دسته بندی: پرسش های دعاوی بانکیآیا عملیات اجرایی بانک علیه تسهیلات گیرنده پس از تاریخ توقف را می توان باطل کرد؟
حبیبی پرسیده شده در 5 ماه پیش
آیا عملیات اجرایی بانک پس از تاریخ توقف وام گیرنده بجا است؟ چگونه می توانیم پیگیری کنیم؟؟؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

بنا به رای وحدت رویه شماره 561 مصوب 1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور از آنجا که پرداخت هرگونه دین پس از تاریخ توقف به ضرر طلبکاران است بنابراین عملیات اجرایی صورت گرفته علیه تسهیلات گیرنده پس از تاریخ توقف باطل است. در خصوص امر مطروحه می توانید دعوای حقوقی مطرح نمایید.

فهرست