آیا عملیات اجرایی بانک علیه تسهیلات گیرنده پس از تاریخ توقف را می توان باطل کرد؟دسته بندی: پرسش های دعاوی بانکیآیا عملیات اجرایی بانک علیه تسهیلات گیرنده پس از تاریخ توقف را می توان باطل کرد؟
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aحبیبی پرسید 1 سال قبل
آیا عملیات اجرایی بانک پس از تاریخ توقف وام گیرنده بجا است؟ چگونه می توانیم پیگیری کنیم؟؟؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بنا به رای وحدت رویه شماره 561 مصوب 1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور از آنجا که پرداخت هرگونه دین پس از تاریخ توقف به ضرر طلبکاران است بنابراین عملیات اجرایی صورت گرفته علیه تسهیلات گیرنده پس از تاریخ توقف باطل است. در خصوص امر مطروحه می توانید دعوای حقوقی مطرح نمایید.

فهرست