d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشایق پرسید 11 ماه قبل
سلام. بنده بابت قراردادی ضمانت نامه بانکی داده ام که در آن قرارداد من به تعهداتم عمل کرده ام اما طرف مقابل به بخشی از تعهدات خود عمل نکرده است و الان می خواهد یک سال دیگر ضمانت نامه را تمدید کند من چه کاری می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

با توجه به اینکه شما ادعا دارید به تعهدات خود تماما عمل نموده اید باید دعوای الزام طرف قرارداد را مبنی بر آزادسازی ضمانت نامه بانکی مطرح نمائید.

فهرست