تامین دلیل در قراردادهای مشارکت در ساخت

طبق ماده 149 قانون آئین دادرسی مدنی: “در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری و یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است متعذر یا متعسر خواهد شد می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند.” تامین دلیل در قرارداد مشارکت در ساخت عبارت است از این که هر یک از طرفین، اعم از مالک یا سازنده در صورت بروز اختلاف جهت صورت برداری از دلایل برای ارائه احتمالی بعدی به مراجع قضایی اقدام به اخذ تامین دلیل نمایند.

اخذ تامین دلیل در قراردادهای مشارکت در ساخت توسط مالک

درصورتی که سازنده نسبت به تعهدات خود اقدام ننماید و یا تعهدات خود را ناقص انجام دهد و یا در انجام تعهدات تاخیر داشته باشد ، مالک می تواند تقاضای تامین دلیل نماید. به طور مثال در قرارداد مقرر شده باشد که سازنده ظرف 18 ماه باید ساخت را تکمیل و تحویل مالک نماید. اما از شروع قرارداد 18 ماه گذشته باشد اما سازنده نسبت به تحویل اقدام ننموده باشد.

در این صورت مالک می تواند تقاضای تامین دلیل نماید که با مراجعه کارشناس ، گزارش عدم تکمیل و تحویل صادر می گردد. در این صورت مالک می تواند اقدام به مطالبه وجه التزام قراردادی و الزام سازنده به انجام تعهدات ، از جمله تکمیل و تحویل را بنماید.

بیشتر بخوانید :  وکیل قرارداد مشارکت در ساخت

و یا مثال دیگر که میتوان بیان نمود این است که سازنده می بایست از مصالح و متریال درجه 1 استفاده نماید اما پس از تحویل ، مالک متوجه می گردد مصالح از نوع درجه 1 نمی باشد. به همین منظور می تواند تقاضای تامین دلیل نماید که با ارائه گزارش کارشناس می تواند دادخواست الزام به ایفای تعهد و یا مطالبه مابه التفاوت مصالح مندرج در قرارداد با مصالح به کار رفته شده در ساختمان را ارائه نماید.

اخذ تامین دلیل در قراردادهای مشارکت در ساخت توسط سازنده

از طرف دیگر سازنده نیز می تواند اقدام به اخذ تامین دلیل نماید. به طور مثال زمانی که سارنده به تمامی تعهدات خود عمل نموده باشد و اماده تحویل ملک به مالک یا مالکین باشد اما مالک از تحویل گرفتن آن امتناع نماید ، می تواند از طریق تامین دلیل آمادگی خود برای تحویل را اثبات نماید. و یا پیش از شروع کار از وضعیت ملک تامین دلیل نماید تا در صورت بروز اختلاف بتواند از آن استفاده نماید.

مراحل اخذ تامین دلیل در قرارداد مشارکت در ساخت

هر یک از مالک یا سازنده ملزم به رعایت تشریفات مربوط به دادخواست نمی باشد و می توانند به صرف تقدیم درخواست اعم از کتبی یا شفاهی به محضر دادگاه تقاضای تامین دلیل را بنماید. درخواست شفاهی باید در صورت مجلس نوشته شود.

با وجود این در عمل برای انجام تامین دلیل توسط دادگاه ، دادخواست تقدیم می شود. درخواست تامین دلیل باید حاوی مندرجاتی باشد تا دادگاه به آن ترتیب اثر بدهد به علاوه درخواست باید در زمان معینی به دادگاه تقدیم شود.

مدارک و مستندات جهت درخواست تامین دلیل

طبق ماده 151 قانون ائین دادرسی مدنی درخواست تامین دلیل چه کتبی و چه شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:

  • مشخصات درخواست کننده و طرف او

هر کدام از مالک یا سازنده که متقاضی تامین دلیل می باشند باید مشخصات کامل خود را در درخواست قید نماید. علاوه بر این باید مشخصات طرف مقابل خویش را نیز ذکر نماید. این امر به علت آن است که دادگاه بتواند طرف مقابل تامین دلیل را به هنگام انجام تامین دلیل با ابلاغ اخطاریه مطلع نماید تا نامبرده با حضور خویش امکان دفاع داشته باشد.

  • موضوع درخواست تامین دلیل

در درخواستی که برای تامین دلیل تقدیم می شود ، موضوع دعوا باید ذکر گردد. در قرارداد مشارکت در ساخت موضوع می تواند عدم ایفای تعهد و یا عدم تحویل و یا مغایرت کارهای انجام شده با قرارداد باشد.

  • اوضاع و احوال موجب درخواست تامین دلیل

ذکر این مورد در درخواست تامین دلیل در واقع برای توجیه پذیرش این درخواست از سوی دادگاه می باشد. به عبارت دیگر متقاضی تامین دلیل باید امکان تعذر و یا تعسر استفاده از دلایل در آینده را برای دادگاه تشریح نماید تا دادگاه بتواند این ادعا را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت صحت آن درخواست تامین دلیل را پذیرفته و به ثبت و ضبط دلیل بپردازد.

بیشتر بخوانید :  الزام سازنده به انجام تعهدات در قرارداد مشارکت در ساخت

اشخاص دخیل در تامین دلیل

اشخاصی که ممکن است در صورت جلسه ی تامین دلیل دخیل باشند عبارتند از: متقاضی تامین دلیل ، طرف مقابل وی ، کارشناس ، قاضی و یا دادرس علی البدل و یا مدیر دفتر دادگاه.

متقاضی تامین دلیل باید امکان اجرای قرار را فراهم نماید بنابراین حضور وی به هنگام تامین دلیل ضروری به نظر می رسد. حضور طرف مقابل تامین دلیل ضروری نمی باشد بنابراین عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست و وی می تواند از حاضر شدن در محل تامین دلیل خودداری کند. گاهی اوقات برای تامین دلیل حضور کارشناس ضروری است.

مانند زمانی که علت درخواست تامین دلیل، بررسی مصالح و متریال مندرج در قرارداد با مصالح به کار رفته در ساختمان باشد. و یا زمانی که سازنده به تعهدات خود عمل ننموده و پرژه را تکمیل ننموده باشد.

ارزش صورت جلسه تامین دلیل در قرارداد مشارکت در ساخت

تامین دلیل همانگونه که گفته شد برای حفظ و تامین دلایل است و خود ذاتا دلیل محسوب نمی شود. و نمی تواند به طور مستقل و ذاتی به عنوان دلیل مورد استناد و مبنای حکم قرار گیرد. بنابراین ارزش تامین دلیل حسب مورد و با توجه به محتوای آن ممکن است متفاوت باشد. به علاوه ارزش تامین دلیل همیشه به هنگام استفاده از آن مشخص می شود.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست