اعتراض به اقدامات ماموران گمرکی

اعتراض به اقدامات ماموران گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه ممکن است در صورت تخلف آنها به هنگام انجام تشریفات گمرکی مانند اینکه به عمد اظهارنامه ای خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد را تنظیم نمایند مطرح گردد.

کمیسیون رسیدگی کننده به اعتراض به اقدامات ماموران گمرکی

کمیسیون رسیدگی کننده به تخلفات گمرکی واقع درگمرک ایران، با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی می نماید و در صورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به طور دائم باطل و مراتب را به طور کتبی به وی و گمرک‌ها اعلام می‌نماید. کارگزار گمرکی جهت انجام تشریفات گمرکی به وکالت از صاحب کالا باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرکهای کشور معتبر است.

 چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می گردد و چنانچه عمل خلاف وی مستلزم مجازات‌های دیگری نیز باشد مطابق مقررات مربوطه عمل می‌گردد.

تخلف کارگزارن گمرکی

هرگاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات ماده۱۲۸ قانون امور گمرکی ، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامه خلاف را امضاء کرده‌اند و یا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته‌اند می‌شود و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی‌تواند به عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت نماید.

عدم ارائه هرگونه اسناد و مدارک مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی صاحبان کالا  از سوی  کارگزاران گمرکی، تخلف محسوب و با پیشنهاد گمرک به کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی ارجاع داده می شود.

بنا به ماده ۱۳۲ قانون امور گمرکی، کارگزار گمرکی، شرکتهای حمل  و نقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفی شده خود به گمرک می باشند. در هرصورت کارگزار در صورت تخلف مسئول است و هیچ شرطی مبنی بر عدم مسئولیت کارگزار عنوان نشده است.

اخذ جریمه در صورت تخلف کارگزار گمرکی در اظهارنامه

چنانچه اظهار نام کشور مبدأ کالا،بر خلاف واقع باشد و این امر زیان مالی به دولت وارد کند، علاوه بر مابه التفاوت، مبلغ دیگری هم به عنوان جریمه که معادل ۱۰ درصد تا یک برابر مبلغ مابه التفاوت است بنابه تشخیص رئیس اداره ی گمرک محل معین شده و دریافت می شود.

موارد ممنوعیت فعالیت ماموران گمرکی

اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می‌شوند.

نحوه اعتراض به اقدامات ماموران گمرکی

اختلافات اشخاص با ماموران گمرک‌ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می‌گیرد و در صورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می‌گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع داده می شود.

میزان سپرده صاحب کالا برای رسیدگی به اعتراض

برای طرح اختلاف صاحب کالا با ماموران گمرکی در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی بنا به تبصره ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی، صاحب کالا باید معادل نیم درصد (۵/۰%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید.

در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می‌گردد اما در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر ارجاع گردد و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می‌گردد.

مباشرت در عمل قاچاق توسط کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص کار

ارتکاب جرم قاچاق توسط کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص کار وی، علاوه بر رسیدگی به تخلف وی درکمیسیون رسیدگی به تخلفات، به اتهام وی طبق قانون در محاکم صالحه رسیدگی می گردد و چنانچه در قوانین خاص مجازات مخصوص داشته باشد، طبق همان مقررات با فرد متخلف رفتار می گردد. ممکن است کمیسیون ضمن رسیدگی به تخلفات فرد کارگزار، بدواً تصمیم به تعلیق پروانه کارگزاری و متعاقبا آن را ابطال نماید، در این حالت طبق تبصره یک ماده ۱۲۹ قانون، تعلیق یا ابطال پروانه کارگزار مانع از جری تشریفات قانونی و ادامه روند عملیات گمرکی توسط وی مربوط به پرونده هایی که تا کنون برای آنها اظهارنامه گمرکی تسلیم کرده نمی باشد.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۱۰ سال سابقه آماده ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده‌های اختلافات گمرکی در کمیسیون بدوی و تجدید نظر و اعلام وکالت و ارائه مشاوره حقوقی در جرایم گمرکی و پرونده‌های تخلفات گمرکی ، امور حمل و نقل بین‌المللی کالا و کاپوتاژ، مسائل حقوقی درباره مناطق آزاد تجاری و قوانین گمرکی حاکم بر آن‌ها، قبول داوری در اختلافات ناشی از دعاوی گمرکی و قبول داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + 6 =