وجه التزام

معمولاً در قراردادها (قراردادهای پیمانکاری و…) جهت تضمین اجرای قرارداد و جلوگیری از فسخ یکجانبه قرارداد مبلغی پیش بینی می شود تا در صورت تخلف هر یک از متعاقدین قرارداد به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ “وجه التزام” نامیده می شود. ماهیت حقوقی وجه التزام طبق ماده 230 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، خسارت است. خسارتی که برای عدم انجام تعهد هر یک از طرفین در قرارداد پیش بینی شده و دوطرف درباره ی مبلغ آن توافق کرده اند.

وجه التزام

وجـه التزام و ماهیت حقوقی آن

ویژگی ها:

– باید وجه نقد و یا کالایی در حکم وجه نقد (مانند طلا) باشد.

– نباید بسیار کم و ناچیز و یا خیلی زیاد باشد بلکه باید به مقدار مناسب معین شود.

– طبق قانون جمهوری اسلامی ایران خسارت دیرکرد پرداخت وجه التزام براساس شاخص بانک مرکزی ج.ا.ا تعیین می شود.

انواع:

1-التزام به انجام تعهد:

اگر در قرارداد، وجـه التزام از نوع خسارت عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله می تواند فقط یکی از وجـه التزام و یا انجام تعهد را مطالبه کند و نه هر دو آنها را، به عبارتی دیگر در صورتی که متعهدله مبلغ وجه را مطالبه کند قرارداد فسخ می شود و در صورتی که انجام تعهد را مطالبه کند، دیگر حقی در مطالبه ی وجه ندارد.

download-4

وجه التزام و ماهیت حقوقی آن

2-التزام به انجام تعهد در موعد مقرر

اگر در قرارداد وجه التزام برای تأخیر در انجام قرارداد باشد، متعهدله می تواند علاوه بر مطالبه ی وجه، انجام قرارداد را نیز مطالبه نماید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
بیشتر بخوانید :  وکیل سرمایه گذاری داخلی و بین المللی
فهرست