شرایط طرح دعوی الزام به تجویز انتقال سرقفلی به غیر

برخلاف مقررات قانون مدنی که در آن اصل بر وجود حق انتقال منافع ملک تجاری مورد اجاره برای مستأجر است ماده ی 10 قانون روابط موجر و مستأجر اینگونه مقرر کرده است که مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را به غیر انتقال دهد مگر اینکه موجر این حق را به او داده باشد. یعنی در قانون اخیر اصل بر عدم وجود انتقال سرقفلی به غیر است.

حال اگر مستأجر بخواهد سرقفلی را به شخص دیگر منتقل کند و این اجازه را نیز از قبل از سوی موجر اخذ نکرده باشد می تواند دعوای الزام به تجویز انتقال سرقفلی به غیر طرح کند. که در این صورت اگر موجر خود بخواهد آن را اخذ کند می تواند انتقال به خود را بخواهد و یا اگر نخواهد این کار را بکند می تواند اجازه ی انتقال به غیر را بدهد.

download

هزینه دادرسی دعوای الزام به تجویز انتقال سرقفلی به غیر

دعوای فوق دعوایی غیر مالی و هزینه ی دعوای غیر مالی باید در دادگاه صالح یعنی دادگاه عمومی محل اقامت خوانده پرداخت شود.

پیشنهاد موسسه ی حقوقی بین المللی دادپویان حامی ما به شما این است که اگر خواهان دعوای فوق الذکر هستید حتماً از مشاوره و وکالت وکلای متخصص و مجرب ما در این زمینه استفاه کنید تا حکمی را به حق باید از آن شما باشد و به نفع شما صادر شود را از سوی دادگاه و قاضی آن دریافت کنید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
بیشتر بخوانید :  حقوق مستأجر در عین مستأجره
فهرست