مهلت اعتراض به رای هیأت موضوع تبصره «۱» قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی

اعتراض به هیأت موضوع تبصره «۱» قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی فقط در مهلت قانونی قابل رسیدگی است و اعتراض به رأی هیأت نیز در صلاحیت دادگاه عمومی است.

سؤال: مهلت اعتراض به اعلام ملی شدن زمین، ‌شش ماه از تاریخ انتشار آگهی است. آیا افرادی که به دلیل مسافرت خارج و یا مریضی و امثال آن خارج از مهلت به اعلام مذکور اعتراض می‌نمایند نسبت به اعتراض آنها رسیدگی می‌شود یا خیر، و اگر هیأت کمیسیون ماده واحده رسیدگی و رأی صادر نماید آیا رأی کمیسیون قابل اعتراض هست یا خیر و در چه مرجعی قابل اعتراض است؟

نظریه شماره ۱۹۲۸/۷ مورخ ۲۴/۴/۱۳۷۶

اگر کسی پس از انتشار آگهی و یا اخطار کتبی ظرف مهلت قانونی اعتراض کتبی خود را به هیأت موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۷۱ تقدیم نکرده باشد بعد از انقضای مهلت، هیأت مذکور دستور صدور سند مالکیت به نام دولت را به اداره ثبت می‌‌دهد ولی این امر مانع مراجعه معترض به هیأت نخواهد بود و رأی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی است..

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 15 =