دعوای مطالبه وجه التزام در عقد اجاره

نمونه آرای دعاوی اجاره و سرقفلی

شرح موضوع

آقای ((س.الف)) فرزند ((ب)) به طرفیت آقای ((ن.ک))فرزند ((الف)) دادخواست مطالبه مبلغ ……بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی با احتساب خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و هزینه تامین دلیل اخذ شده به دادگاه عمومی حقوقی تهران تقدیم نموده است .

خواهان در جلسه دادرسی بیان نموده است به موجب قرارداد اجاره عادی مورخ 3/11/90 مقرر بوده خوانده عین مستاجره را در تاریخ 3/12/90 تحویل دخد و طبق بند 2 توضیحات ذیل ماده 13 قرارداد، متعهد بوده در صورت تاخیر مبلغ 800000 ریال برای هر روز تاخیر بپردازد و با توجه به این که عین مستاجره را در تاریخ 19/4/90 تحویل داده یعنی با 30 روز تاخیر تقاضای محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته را نموده است .

دادگاه بد.ی با بررسی محتویات پرونده اعلام نموده است :

با توجه به محتویات پرونده از جمله مفاد قرارداد عادی اجاه مورخ 3/11/90 و تصریح خوانده در جلسه دادگاه به ابن که ذیل قرارداد مزبور را امضاء کرده است و ذفاعیات بلاوجه مبنی بر این که در نظر وی تعیین مبلغ (800000) برای خسارت هر روز تاخیر بوده نه مبلغ(800000) برای هر روز، زیرا خوانده دلیلی برای اثبات ادعای خویش ارائه نکرده و اصل بر این است که طرفین قرارداد با اطلاغ از مفاد آن مبادرت به امضاء آن می نمایند . بنابراین، دادگاه دعوای خواهان را در حد مطالبه اصل وجه خسارت دادرسی ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 10،219، 230 قانون مدنی و مواد 198و 515 قانون آیین دادرسی دادکاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ …. بابت اصل خواسته و مبلغ … بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می کند .

در خصوص خواسته دیکر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه به جهت عدم شرایط مقرر در ماده 522 قانون اخیرالذکر و همچنین مطالبه هزینه تامین ئلیل و اظهارنامه به جهت این که به طور مستقیم مربوط به دادرسی نبوده و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم نبوده، مستندا به مواد 522 و 519 قانون اخیرالذکر حکم به بی حقی خواهان صادر می کند . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تهران است .

آقای ((ن.ک)) به طرفیت آقای ((س.الف)) نسبت به دادنامه شماره … شعبه .. دادگاه عمومی حقوقی تهران ظرف مهلت مقرر قانونی تجدیدنظر خواهی کرده است . دادگاه تجدید نظر پس از بررسی مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابراز شده از سوی طرفین اعلام نموده است :

تجدیدنظرخواهی آقای((ن.ک)) به طرفیت آقای ((س.الف)) از دادنامه شماره .. شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت موجر به پرداخت مبلغ ….بابت خسارت هر روز تاخیر به مبلغ ((800000)) به مدت یک ماه می باشد، وارد و موجه است زیرا مستاجر که مالک منفعت می باشد می بایست اجرای شرط عقد را در کنار ایفاء به تعهد اصلی عقد که هدف اصلی متعاملین به تسلیم عین مستاجره را مطرح می نمود و صرف اجرای شرط قابلیت انفکاک از اصل عقد اجاره را ندارد، زیرا اعتبار آن به کلیات عقد اجاره عمل نموده و نیز موجر در نحن مافیه تا زمانی که که مستاجر، موجر را ملزم به ایفای تمامی تعهداتش از جمله تسلیم منافع عین مستاجره همراه با وجه التزام عدم انجام تعهد اصلی از قرار مبلغ مذکور به ازای هر روز نموده است . دعوای مطالبه وجه مذکور به تنهایی قابلیت استماع نداشته، فلذا به استناد ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به دعوای خواهان قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید، این رای قطعی است .

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

پرسش و پاسخ

2 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

  • سلام. بنده ملک خود را به شخصی اجاره دادم و در قرارداد قید کردیم چنانچه پس از یک سال و پایان مدت قرارداد اجاره تخلیه نشود روزانه مبلغ 200 هزار تومان باید پرداخت کند الان حدود دو ماه از انقضای قرارداد گذشته می خواستم ببینم می شود وجه التزام را مطالبه کرد؟

    پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط