بانک اطلاعات پرسش و پاسخ های حقوقی

پرسش های ارسال شده در کوتاهترین زمان ممکن توسط وکلای متخصص موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی پاسخ داده می شود . در صورت لزوم و نیاز به مشاوره تخصصی و بررسی مدارک لطفا با دفتر موسسه تماس بگیرید تا وقت مشاوره حضوری برای شما اختصاص داده شود.

فیلتر:همه سوالات بی پاسخ حل شده بسته شده پاسخ داده نشده
سهم بردن از سهام بورسی
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
35 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
حداکثر توقف کالا در گمرک
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
31 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
رهن دادن مالی که عرصه آن در وقف است
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
28 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
مطالبه شفاهی ضمانت نامه بانکی
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
27 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
مهروموم اموال مشاع
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
33 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
وکالتنامه برای فروش سهام
بی پاسخ مدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
42 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
شکایت از مدیر شرکت
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
30 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
اعتراض به نظریه کمیسیون
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
33 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
اختلاف با گمرک در ترخیص کالا
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
29 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
تکلیف کالا هایی که در سامانه ارزش گذاری نشده اند
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
28 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
شکایت از سبدگردان
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
39 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
مسئولیت ضامن ضمانت نامه بانکی
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
23 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
نحوه ثبت درخواست انتشار اوراق بهادار
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
37 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
معامله مال مرهونه
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
35 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
شکایت از بانک
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
28 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
فهرست