بانک اطلاعات پرسش و پاسخ های حقوقی

پرسش های ارسال شده در کوتاهترین زمان ممکن توسط وکلای متخصص موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی پاسخ داده می شود . در صورت لزوم و نیاز به مشاوره تخصصی و بررسی مدارک لطفا با دفتر موسسه تماس بگیرید تا وقت مشاوره حضوری برای شما اختصاص داده شود.

فیلتر:همه سوالات بی پاسخ حل شده بسته شده پاسخ داده نشده
وضعیت رهن ملکی که سرقفلی آن واگذار شده
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 1 هفته قبل  • 
29 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
اعتراض به رای هیات مدیره بورس
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 1 هفته قبل  • 
39 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
شرایط ترخیص کالاهایی که ممنوع شده اند
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 1 هفته قبل  • 
33 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
الزام به تنظیم سند رسمی
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 1 هفته قبل  • 
30 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
معامله به مال غیر
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 1 هفته قبل  • 
31 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
شرایط تحویل کالا در گمرک
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 1 هفته قبل  • 
25 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
ضمانت اجرا برای معامله ای که با چک صورت می گیرد
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 1 هفته قبل  • 
29 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
اعتراض به ارزش تعیینی از سوی گمرک
بی پاسخ مدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
44 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
ابطال مصوبه شورای شهر
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
27 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
مطالبه خسارت قراردادی معامله ملک
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
26 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
اعتبار وصیت نامه های متعدد در خصوص موضوع واحد
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
42 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
تعین تکلیف ملک ورثه ای
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
32 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
ترخیص کالا در گمرک
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
41 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
شکایت حقوقی و کیفری چک
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
36 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
مبنای تعیین ارزش کالا
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 2 هفته قبل  • 
27 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
فهرست