بانک اطلاعات پرسش و پاسخ های حقوقی

پرسش های ارسال شده در کوتاهترین زمان ممکن توسط وکلای متخصص موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی پاسخ داده می شود . در صورت لزوم و نیاز به مشاوره تخصصی و بررسی مدارک لطفا با دفتر موسسه تماس بگیرید تا وقت مشاوره حضوری برای شما اختصاص داده شود.

فیلتر:همه سوالات بی پاسخ حل شده بسته شده پاسخ داده نشده
الزام به تحویل ملک
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 3 روز قبل  • 
17 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
وضعیت فروش ملک از سوی فضول
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 5 روز قبل  • 
21 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
رجوع از وصیت
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 5 روز قبل  • 
24 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
فسخ قرارداد فروش ملک
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 5 روز قبل  • 
26 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
مطالبه ما به التفاوت در صورت کاهش تعرفه گمرکی
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 5 روز قبل  • 
24 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
مهلت مطالبه مابه التفاوت وجوه دریافتی
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 5 روز قبل  • 
19 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
اقدام علیه صادرکننده سفته
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 6 روز قبل  • 
26 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
مطالبه وجه چک از مدیر عامل
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 6 روز قبل  • 
22 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
اقدام علیه صادرکننده چک از سوی شرکت
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 1 هفته قبل  • 
29 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
اعتراض به نظریه کارشناس در تقسیم ترکه
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 1 هفته قبل  • 
19 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
هزینه دادرسی در دعاویی که به صورت توامان طرح شوند
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 1 هفته قبل  • 
23 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
شرایط تاسیس انبارهای اختصاصی
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 1 هفته قبل  • 
25 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
اعتراض به رای کمیسیون تجدید نظر
پاسخ داده شدهمدیریت پاسخ 1 هفته قبل  • 
24 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
فهرست