قانون سرقفلی سال 56 – قوانین سرقفلی سال 56

قانون سرقفلی سال 56

سرقفلی مبلغی است که مستأجر به مالک می دهد و آن مبلغ متعلق به مالک می شود در مورد سرقفلی مالک مغازه، ملک خود را واگذار نمی کند بلکه سرقفلی مغازه (حق کسب و کار در ملک) را به صورت نامحدود و با اجاره ماهیانه که مبلغی اندک می باشد به مستأجر واگذار می کند. در خصوص اجاره اماکن تجاری قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 و قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 حاکم می باشد. در صورتی که سرقفلی قبل از سال 76 باشد مشمول قانون سرقفلی سال 56 و در صورتی که بعد از سال 76 باشد مشمول قانون سرقفلی سال 76 هم می گردد. حال نکات و مواردی که در قانون سرقفلی سال 56 آمده و مهم می باشد توضیحاتی را به شرح ذیل خواهیم داد:

قوانین سرقفلی سال 56

در قانون سرقفلی سال 56 مالک را در خصوص تخلیه ملک تجاری محدود نموده و اصل را بر این گذاشته که مالک حق تخلیه ملک تجاری را ندارد مگر اینکه دلیلی داشته باشد و دلایلی که طبق آن مالک می تواند مستأجر را بیرون کند نیز مشخص نموده است. طبق قانون سرقفلی سال 56 مالک در صورتی می تواند ملک تجاری را تخلیه نماید که: اول مستأجر حق انتقال به غیر را نداشته باشد و ملک مورد اجاره را منتقل نماید دوم مستأجر شغلی را در هنگام اجاره در مورد آن توافق شده را در هنگام اجاره در مورد آن توافق شده را تغییر دهد، سوم اگر مستأجر اجاره بهای ملک را به مالک نپردازد چهارم اگر مالک نیاز شخصی به ملک مورد اجاره داشته باشد پنجم اگر ملک مورد اجاره در شرف خرابی باشد و مالک اقدامات لازم جهت نوسازی ملک را انجام دهد ششم مالک از مستأجر تقاضای تنظیم سند رسمی کند و مستأجر از انجام این کار استنکاف ورزد. هفتم در صورت تعدی و تفریط مستأجر در ملک تجاری در قانون سرقفلی سال 56 در صورتی که دلیل مالک برای تخلیه ملک تجاری احداث بنای جدید و نیاز شخصی و یا تعدی و یا تفریط مستأجر باشد باید تمام سرقفلی را به وی بپردازد و در صورتی که دلیل مالک عدم پرداخت اجاره بها و یا تغییر شغل باشد نیازی به پرداخت سرقفلی به مستأجر نیست و در صورت انتقال ملک تجاری به غیر مستأجر مستحق نیمی از سرقفلی می باشد.

قانون سرقفلی سال 56
قانون سرقفلی سال 56

قانون سرقفلی سال 1356

طبق قانون سرقفلی سال 56 در صورتی که مستأجر حق انتقال به غیر را نداشته باشد و به دلایلی ادامه کار در آن ملک برای وی مقدور نباشد، می تواند از دادگاه درخواست تجویز انتقال منافع به فرد دیگری را بنماید. قانون سرقفلی سال 56 از سال 72 به بعد تغییراتی کرد مانند اینکه در قانون سرقفلی سال 56 برای اجاره اماکن تجاری چه سرقفلی گرفته می شد چه گرفته نمی شد، سرقفلی به ملک تعلق می گرفت در حالی که در قانون سال 76 اگر این حق در قرارداد سرقفلی نوشته شود مستأجر حق سرقفلی داشت و اگر در قرارداد نوشته نمی شد سرقفلی به فرد تعلق نمی گرفت. در صورتی که قرارداد اجاره ای قبل از سال 76 تنظیم گردد مشمول قانون سرقفلی سال 56 می شود و اگر پس از سال 76 تنظیم گردد مشمول قانون سرقفلی سال 76 می گردد.


وکیل سرقفلی موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی خدمات حقوقی ویژه وکالت تخصصی دعاوی سرقفلی را به شرح مندرج در بخش اجاره و سرقفلی ارائه می نماید. همچنین می توانید با وکیل سرقفلی به صورت تلفنی و یا حضوری و یا آنلاین مشاوره نموده و سوالات خود را مطرح نموده و بهترین و حقوقی ترین پاسخ ها را از وکیل امور سرقفلی دریافت نمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 12 امتیاز: 3.2)
فهرست