تخلیه ملک اوقافی

دراملاک اوقافی،متولی نماینده وقف تلقی شده و بارعایت مصلحت وقف میتواند آن را اجاره دهد.مستاجر هم کسی است که به موجب عقد اجاره ،مالک منافع عین مستاجره درمدت اجاره میگردد.

عقد اجاره عقدی رضایی است.اما به جهت رعایت مصلحت وقف،قواعدی خاص وضع گردیده است که به برخی ازآنها اشاره میگردد:

۱ـخسارت احتمالی حتی الامکان به عهده مستاجر میباشد.

۲ـازمستاجر باید ضامن معتبر ویا وثیقه مناسب برای تادیه حقوق موقوفه وتخلیه وتحویل آن درپایان مدت اخذ شود.

۳ـحق انتقال مورداجاره ازطرف مستاجر به غیرحسب مورد موکول به موافقت کتبی متولی و ادارات حج و اوقاف وامورخیریه باشد.

۴ـمدت اجاره نباید بیش از۱۰سال باشد مگر با جلب موافقت سازمان.

۵ـازپیشنهاد دهندگان برابر۱۰٪قیمت پایه ای که بانظرکارشناس یاخبره برای انجام مزایده تعیین میشود به عنوان سپرده اخذشود.

۶ـحداقل مال الاجاره براساس نظرکارشناس رسمی یاخبره محلی وبه نرخ عادله روز وسایر شرایط لازم درآگهی مزایده قیدگردد.

۷ـاجاره نامه باید رسمی و درمواردیکه تنظیم قرارداد اجاره نامه رسمی میسر نیست،قرار تنظیم شود.

تخلیه ملک وقفی

تخلیه ملک وقفی

نحوه تخلیه ملک اوقافی

درخواست تخلیه مورد اجاره درقانون روابط موجر ومستاجر سال۱۳۷۶به چه شکل است؟

درخواست تخلیه مورد اجاره درقرارداد اجاره باید تابع شرایط شکلی مندرج درقانون روابط موجر ومستاجر مصوب۱۳۷۶باشد.وبدون نیاز به تقدیم دادخواست وصرفا باتقدیم درخواست کتبی صورت میگیرد.اما درصورتیکه قرارداد اجاره بدون رعایت شرایط شکلی مذکور،یعنی وجود۲ نفر شاهد امضاءکننده ذیل قرارداد تنظیم شده باشد.امکان استفاده ازتسهیلات مندرج درقانون روابط موجر ومستاجر درتقدیم درخواست کتبی فراهم نبوده است.وبه ناچار میبایست نسبت به ارائه دادخواست اقدام نمایند.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
بیشتر بخوانید :  حقوق و تکالیف مستاجر در عین مستاجره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست