مراجع صدور اجرائیه ثبتی

صدور اجراییه ثبتی در قوانین مختلف توسط قانونگذار پیش بینی شده است. اجراییات ثبتی ممکن است توسط اداره اجراییات ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی و یا…
ادامه مطلب

دستور توقیف عملیات اجرایی ثبت

شکایت از دستور اجرای ثبتی دستور توقیف عملیات اجرایی ثبت ابطال مزایده ثبتی شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجرای ثبت توقف تخلیه ملک مورد اجرا ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی دستور توقیف عملیات…
ادامه مطلب

بازداشت اموال در اجرائیات ثبت

شکایت از دستور اجرای ثبتی دستور توقیف عملیات اجرایی ثبت ابطال مزایده ثبتی شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجرای ثبت توقف تخلیه ملک مورد اجرا ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی بازداشت اموال در…
ادامه مطلب
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)
فهرست