تعیین داور

تعیین داور

وجود داور یکی از ارکان تشکیل داوری است.طرفین می توانند داور یا داوران را از ابتدا انتخاب کرده یا انتخاب آن را به پس از بروز اختلاف موکول نمایند ؛…
ادامه مطلب
صدور رای داوری

صدور رای داوری

در صدور رای داوری ، داوران تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند؛ رای داوری باید توجیه حقوقی داشته و مستدل…
ادامه مطلب
قرارداد داوری

قرارداد داوری

اساس و مبنای داوری توافقی است که طرفین به موجب آن صلاحیت رسیدگی به اختلاف را به داور یا داوران واگذار می نمایند و بدون قرارداد داوری ، داور صلاحیت…
ادامه مطلب
فهرست